Koszty i terminy dostawy

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Dostępne opcje wysyłki:

 

ZAPROSZENIA

DODATKI

PRÓBKI

Paczkomat InPost

11,50zł

11,50zł

11,50zł

Przesyłka kurierska

17,00zł

16,00zł

16,00zł

List polecony priorytetowy x x 9,00zł

W przypadku dokonania jednorazowego zakupu produktów na łączną kwotę powyżej 500zł przesyłka jest darmowa.

Jeżeli przesyłka nie zostanie podjęta w terminie i zwrócona na adres nadawcy, koszt ponownej przesyłki jest po stronie kupującego. Tak samo dzieje się w przypadku błędnie podanego adresu.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi w zależności od wybranego sposobu dostawy od 1 do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zrealizowaniu zamówienia i nie jest on wliczany do czasu realizacji zamówienia.

Ograniczenie prawa do odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

[Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.]

Płatność

Płatność za zamówienie dokonywana jest wyłącznie przelewem na poniższe konto bankowe.

mBank nr:  08 1140 2004 0000 3902 7779 3713

Aleksandra Nowak, Ul. Cieszkowskiego 24/32, 41-303 Dąbrowa Górnicza

W tytule przelewu prosimy o podanie indywidualnego numeru zamówienia, który nadawany jest w toku składania zamówienia.